AAA.co.il

על הפרויקט: בניית אתר אינטרנט מותאם למובייל לאתר AAA , ענקית הצימרים.

באתר המותאם למובייל של AAA תוכלו למצוא צימרים על פי מחיר יחודיות אזור ועל פי הצימר הקרוב ביותר למיקומך.

תוכלו לראות מחירים,תמונות ומידע אודות הצימר.

 

 

בניית אתר אינטרנט מותאם למובייל ל- AAA נבנה באמצעות הטכנולוגיות הבאות: JQmobile , AJAX , JS, HTML5, CSS3 , PHP , MYSQL , 

AAA.co.il