Global Nursing

על הפרויקט:  בניית אתר תדמית לחברת GLOBAL NURSING

החברה עובדת באירופה ובמזרח אפריקה, ומגייסת אופרים ורופאים לעבודה באירופה, האתר נבנה בשפה האנגלית והולנדית.

 

 

בניית אתר אינטרנט לחברת GLOBAL NURSING נבנה באמצעות הטכנולוגיות הבאות: PHOTOSHOP, CSS3, JQ, JS , HTML, PHP, MYsqli, 

Global Nursing