BleachBright

על הפרויקט: בניית חנות  וירטואלית ואתר אינטרנט לחברת bleachbright - מכון להלבנת שיניים באירופה,

לחברת bleachbright, נבנה אתר אינטרנט וחנות וירטואלית הכוללת את מוצרי המדף שהם מספקים להלבנת שיניים,

 

 

בניית אתר אינטרנט לחברת bleachbright נבנה באמצעות הטכנולוגיות הבאות:

 

PHP, CSS , PHOTOSHOP , FLASH , HTML

 

BleachBright