מפעל הפיס

 

על הפרויקט: בניית עמוד נחיתה למפעל הפיס, 

במפעל הפיס ישנו שירות בשם "מנוי פיס" עמוד נחיתה נבנה על מנת לפרסם את "מנוי הפיס".

 

 

בניית אתר אינטרנט למפעל הפיס נבנה באמצעות הטכנולוגיות הבאות: CSS, HTML , PHP , JQ

מפעל הפיס